sunnuntai 15. joulukuuta 2013

Maitorasva kunniaan

”Maitorasvaa emme sinänsä tarvitse…” Näin toteaa Helsingin yliopiston ravitsemusopin professori Mikael Fogelholm 12.12.2013 Iltasanomissa julkaistussa haastattelussa. Tämä lausunto ihmetyttää, koska viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet ihan muuta ja jo pitkään on tiedetty maitorasvan suojaavan esimerkiksi rintasyövältä.
Viime vuosina käsitys maitorasvan haitallisuudesta on alkanut murtua. Tämä johtuu siitä, että erityisesti 2000-luvulla on ilmestynyt korkeatasoisia tutkimuksia, joissa maitorasva tai ns. tyydyttyneet eläinrasvat eivät ole osoittautuneet terveydelle haitallisiksi. Päinvastoin, useissa tutkimuksissa on osoitettu. että maitorasva suojaa sairastumiselta. Vuonna 2010 julkaistussa Harvardin yliopistossa tehdyssä laajassa seurantatutkimuksessa osoitettiin, että maitorasvan keskeinen aineosa, palmitiinihappo, suojaa aikuisiän diabetekselta. Tutkimukseen osallistui 3736 aikuista, jotka olivat tutkimuksen alkaessa terveitä. Seuranta-aika ulottui vuodesta 1992 vuoteen 2006 eli koehenkilöitä seurattiin kaikkiaan 14 vuotta. Tutkimustulosten mukaan sillä viidenneksellä, joiden veressä oli eniten palmitiinihappoa, oli 60 % vähemmän aikuisiän diabetesta kuin sillä viidenneksellä, jolla mitattu palmitiinihapon pitoisuus oli pienin. Tästä voidaan päätellä, että maitorasva suojaa aikuisiän diabetekselta.
Suomessa julkaistiin vuonna 1996 niin kutsutun autoklinikka-aineiston 25 vuoden seurannan tulokset koskien maitorasvan ja rintasyövän välistä yhteyttä. Aineiston kerääminen tapahtui vuosina 1966 - 1970. Autoklinikka-tutkimuksen tavoitteena on selvittää kansantautien muun muassa tuki- ja liikuntaelinsairauksien, neurologisten sairauksien, verenkiertoelinsairauksien, aikuisiän diabeteksen sekä syöpien vaara- ja suojatekijöitä. Samalla tutkittiin ravinnon merkitystä pitkäaikaissairauksien synnyn ja ehkäisyn kannalta. Tutkimustulosten mukaan paljon maitorasvaa käyttäneillä oli maitorasvaa välttäneisiin verrattuna yli 50 prosenttia vähemmän rintasyöpää.
Suomalaisten maitorasvan kulutus on vähentynyt 1970-luvun alusta lähtien dramaattisesti. Naiset kuluttavat maitorasvaa nykyään alle kymmenesosan 1970- luvun alun tasosta. Mitä onkaan tapahtunut rintasyövän ja aikuisiän diabeteksen esiintyvyydelle? Rintasyöpä on nykyään lähes neljä kertaa yleisempi kuin 1970-luvun alussa ja aikuisiän diabetesta sairastavien määrä on räjähdysmäisesti kasvanut.
Edellä mainitusta Autoklinikka -tutkimuksesta on julkaistu vuosikymmenten mittaan yli 350 raporttia. Maitorasvan yhteys muihin sairauksiin kuin rintasyöpään on jostakin syystä jäänyt raportoimatta. Alun perin Kansaneläkelaitoksen keräämä aineisto on viime vuodet ollut Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen käytössä. Aineiston keskeiset vastuuhenkilöt eivät asiaa tiedusteltaessa pystyneet antamaan selitystä sille, miksei maitorasvan terveysvaikutuksista tehtyjä analyysejä ole julkaistu. Autoklinikka-aineisto on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen seuranta-aineisto, joten kaikki tutkimustulokset kiinnostavat ja niiden tulisi olla kaikkien käytettävissä.
Ei pelkästään maitorasvaa koskevia analyyseja vaan myös keskeisiä terveysmittareita (muun muassa verenpainetta ja rasva-arvoja) koskevat tulokset on jätetty julkaisematta. Tällä hetkellä koehenkilöiden seuranta-aika on 40 vuotta ja varmasti seuranta-aineistot kiinnostavat tutkijoita sekä kotimaassa että ulkomailla. Autoklinikka-aineisto on kerätty verovaroin ja sitä on sen vuoksi pidettävä kansallisomaisuutena. Sen vuoksi on lupa olettaa, että jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei tuloksia julkaise, niin materiaali luovutetaan esimerkiksi jollekin yliopistolaitokselle, joka on valmis uhraamaan resursseja arvokkaan aineiston käsittelyyn. Vai onko niin, että seurannan tulokset pakottaisivat luopumaan luutuneista käsityksistä, jotka ovat johtaneet suomalaisia harhaan jo vuosikymmenten ajan?
Lisää lukemista asiaan liittyen kirjassa Arginiini ja Terveys, sivu 98.

Jyrki Penttinen
Hannele Penttinen